Psalmen

Een verzameling van verschillende psalm uitvoeringen.

Psalm project
Al eeuwenlang worden de psalmen gezongen. Liederen die je meenemen door de diepe dalen van het leven, maar ook psalmen die het uitzingen van vreugde. The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieen van het Geneefse Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige melodieen en bekende melodieen van het Geneefs Psalter.

Psalmen voor Nu
Sinds de lente van 2002 werkt het team van Psalmen voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de moderne populaire muziek. In 2014, twaalf jaar later, is het project voltooid. Alle psalmen zijn met een nieuwe tekst op nieuwe muziek gezet.Nu worden de psalmen gezongen in kerken, gemeenten, thuis en op school. Tot eer van God en tot zegen van zijn mensen. Jij kan betrokken raken door Psalmen voor Nu te zingen of ons uit te nodigen voor een (huiskamer)concert of workshop. Leer de psalmen opnieuw kennen door Psalmen voor Nu.