Sela

Waarom vindt Sela het zo belangrijk om nieuwe liederen voor de kerk van nu te maken? Voor we hier wat over vertellen is het goed om te beseffen dat de kerk altijd een zingende gemeenschap is geweest. De naam Sela bijvoorbeeld komt uit een eeuwenoude muzikale traditie. ‘Sela’ wordt in de psalmen gebruikt als muzikale aanwijzing, gegeven door de koorleider net voordat de muziek aanzwelt.

Ook in de vroege kerk was muziek belangrijk. Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs: “Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.”

De vroege kerk zong in eenheid liederen in de naam van de Heer Jezus Christus. Voor de kerk van nu in de eenentwintigste eeuw klinkt deze oproep opnieuw. Vind elkaar in (nieuwe) liederen die over traditionele liedculturen, muziekstijlen en kerkmuren heen gaan. Samen zingen, één van geest en één van hart in Christus.

Door samen te zingen komen onderlinge verbondenheid, onderwijs vanuit de Bijbel en aanbidding van God samen. In verbondenheid bezingen we Gods woord dat elke situatie overstijgt. Muziek helpt ons erbij om Gods beloften beter te onthouden. We leren elkaar woorden en melodieën die uiting geven aan geloof, emoties, twijfels en zekerheden. In het samen zingen geven we elkaar sturing, bemoedigen we elkaar en onderwijzen we elkaar.

God vraagt van ons om Hem centraal te zetten in onze daden en woorden. Dat kan in de manier waarop we omgaan met Zijn wereld en onze naaste. Dat kan ook door letterlijk dingen tegen Hem te zeggen. Aanbidding is ons antwoord op wie Hij is, op wat Hij doet, zegt en belooft. Het mooie van zingen is dat je het samen kunt doen en dat iedereen daarmee actief bij kan dragen.